960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.4 Vredegerecht te Nijmegen
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 668-670
Beschrijving Akten inzake inbeslagnamen van nalatenschappen
Periode 1816, 1818, 1819
Vorm 3 omslag

Bestanddelen