Rubriek: 1.3.1 Contentieuse rechtspraak
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 386-413
Beschrijving Rollen, houdende processen verbaal van openbare zittingen met de daarin gevelde vonnissen van de rechtbank van koophandel te Nijmegen
Periode 1811 - 1838
Bereik en inhoud 1811 met een répertoire en 1814 met een alfabetisch register op de persoonsnamen
Vorm 28 deel

Bestanddelen
12