Rubriek: 1.4 Overlijden
Archief 509 Registers van de Burgerlijke Stand Nijmegen
Inventarisnummer 1875-2307
Beschrijving 'Overlijdensregisters', akten van overlijdensaangifte en akten van de aangifte van levenloos geboren kinderen; tot 1937 met jaarlijkse alfabetische naamindexen ('tafels')
Periode 1811 - 1969
Aantekeningen De overbrenging volgt na de wettelijke overbrengingstermijn (Burgerlijk Wetboek, boek 1, art. 17a).
Vorm 224 deel; 209 omslag

Bestanddelen