509 Registers van de Burgerlijke Stand Nijmegen 1811 - 1971


Rubriek: 1.4 Overlijden
VerwervingOverbrenging, 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Vervreemding, 2009 Overplaatsing, 1972-2017
SelectieDe akten die behoorden bij de in de loop der tijd afgeschafte registers van huwelijksafkondiging, -aangifte en -toestemming werden, voor zover zij nog werden opgemaakt, slecht beperkte tijd bewaard en konden vervolgens vernietigd worden. In Nijmegen zijn deze akten dan ook niet bewaard gebleven.
BronnenH. Aardema en A. Korsten, ‘Gemeentelijke organisatiemodellen. Hoe integraler het moet, hoe minder je het ziet…’, in: A. Bekke e.a. (red.), Naar een collegiaal en samenhangend overheidsbestuur, Den Haag 2009.
J.J.A. Buylinckx, ‘Aspecten van archiefzorg en archiefbeheer door de gemeente Nijmegen, 1816-1945’, in: Van Blok vol rechten tot Arsenaal vol wetenswaardigheden. Expositie gewijd aan archiefzorg en –beheer in Nijmegen door de eeuwen heen, Nijmegen 1979, pp. 25-79.
L. Gruppelaar, ‘ Lokaal bestuur en stedelijke overheid te Nijmegen 1814-1919, Nijmegen 1995, in: Regionaal Archief Nijmegen, Br 6774.
L. Gruppelaar, ‘Lokaal bestuur en stedelijke overheid te Nijmegen 1919-1945’, Nijmegen 1995, in: Regionaal Archief Nijmegen, Br 6538 / 3.
L. Gruppelaar, ‘Rapportage onderzoek module Organisatie en hun registratuur. Het archiveringssysteem van het Nijmeegse stadsbestuur. Een zoektocht naar een cesuur tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ archief Nijmegen, Nijmegen 2006, op interne digitale schijf.
H.J.J. Hendriks, M.J. Steenkamer en A.G. Mustert, Nijmegen onder raadpensionaris, koning, keizer en souvereine vorst, Zutphen 1971.
N. Nabuurs, ‘Lokaal bestuur en stedelijke overheid te Nijmegen 1945-1984’, Nijmegen 1995, in: Regionaal Archief Nijmegen, Br 7061.
A.G. Schulte, ‘Het Stadhuis aan de Burchtstraat’, in: Het Stadhuis van Nijmegen, Nijmegen 1982, pp. 17-84.
M.A.F.T. van Son, ‘Archiefzorg en archiefbeheer door het stadsbestuur vóór 1815’, in: Van Blok vol rechten tot Arsenaal vol wetenswaardigheden. Expositie gewijd aan archiefzorg en –beheer in Nijmegen door de eeuwen heen, Nijmegen 1979, pp. 9-24.