960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.2.4 Huishoudelijke zaken
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 246-275
Beschrijving Protocol, houdende de akten van depôt, welke zijn opgemaakt voor alle ter griffie van de rechtbank van de eerste gedeponeerde stukken zoals verzoekschriften, afschriften, etc.
Periode 1811 - 1838
Bereik en inhoud Vanaf 1832 - 1833 met een "Algemeen Register van Depôt"
Vorm 31 deel

Bestanddelen
12