960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 19 Historisch archief Keulen
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 21-35
Beschrijving Historisch archief Keulen, fotokopieën en transscripties
Vorm 15 omslag

Bestanddelen