960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.2.3 Voluntaire rechtspraak
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 155-167
Beschrijving Stukken behorende bij echtscheidingsprocessen, gevoerd voor de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen
Periode 1819 - 1837
Vorm 13 omslag

Bestanddelen