1324 Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen (1950) 1958 - 1969 (1973)


Rubriek: 1.2.2.1.3.2 Ontgrondingen
Archief 1324 Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen
Inventarisnummer 313-316
Beschrijving Ontgrondingsvergunningen, verleend door Gedeputeerde Staten, gehoord de Dijkstoel, aan de N.V. Steenfabriek "Kekerdom" of aan derden ten behoeve van deze steenfabriek voor percelen in de gemeente Leuth; met kaarten
Periode 1961 - 1967
Vorm 4 omslag

Bestanddelen