1241 Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO) te Den Haag / Nijmegen 1908 - 2003


Rubriek: 2.3.1.8.1.2 Deelnemersregistratie
Archief 1241 Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO) te Den Haag / Nijmegen
Inventarisnummer 1349-1388
Beschrijving Deelnemerskaarten, alfabetisch geordend op achternaam, tweede serie, rubriek buitenland
Periode 1955 - 1983
Vorm 40 doos

Bestanddelen
12