436 Notaris J.A. van Manen Nijmegen 1812 - 1844


Rubriek: 1 Archief
VerwervingHet archief van notaris J.A. van Manen is in een aantal delen binnengekomen bij het Regionaal Archief Nijmegen. Het archief is afkomstig uit de rijksarchiefbewaarplaats in Arnhem. In 1942 is het gedeelte t/m 1841 overgebracht. In 1981 het resterende gedeelte.
OrdeningOmdat in 2010 bleek dat zowel de wijze van beschrijven als de wijze van verpakken niet meer aan de moderne maatstaven voldeed, is het archief in 2012 omgepakt en is er een nieuwe plaatsingslijst gemaakt.
BronnenWebsite gw4.geneanet.org.
R. de Jong, Tussen ambt en vrij beroep. Het notariaat tussen 1842 en 1999, Amsterdam 2002, p. 156.
Historische @tlas Nijmegen.
Website www.genlias.nl