280 Nederlands Hervormde Gemeente Nijmegen Stad en Land 1591 - 1995


Rubriek: 2 Aanvulling op het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente te Nijmegen, 1798-1995
Archief 280 Nederlands Hervormde Gemeente Nijmegen Stad en Land
Inventarisnummer 78-101
Beschrijving Stukken betreffende het door de kerkvoogd, c.q. het college van kerkvoogd en notabelen gevoerde beheer, bevattende de begrotingen en jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven met bijbehorende bijlagen, correspondentie en (pacht)contracten
Periode 1873 - 1917; met hiaten
Vorm 24 omslag

Bestanddelen
12