243 Bestuur van de Stichting Christelijke Scholen op de Klokkenberg Nijmegen 1843 - 1988


Rubriek: 3.3 Personen verbonden met de vereniging en/of de scholen
Archief 243 Bestuur van de Stichting Christelijke Scholen op de Klokkenberg Nijmegen
Inventarisnummer 927-953
Beschrijving Publicaties van bestuursleden en onderwijzend personeel
Periode 1826 - 1936
Vorm 17 deel; 7 stuk; 4 katern

Bestanddelen
Liederen, verzameld door het hoofd van de lagere school M. Rijksen [1930), ., 1 katern
Brugghen J.J.L. van der, Christelijke tijdvragen door eenen jurist (nummer 4), Nijmegen 1855, ., 1 deel
Lied "Armen handen" [1870), ., 1 stuk
Oosterlee P., Over de phantasie in het kinderleven, haar waarde en gevaren voor onderwijs en opvoeding, Groningen 1925, ., 1 deel
Oosterlee P., Alexandre Vinet als opvoeder Den Haag, z.j., 1 deel
Liederen bij gelegenheid van de begrafenis van kwekeling K.A. de Baan 1902, ., 1 stuk
Brugghen J.J.L. van der, Christelijke tijdvragen door eenen jurist (nummer 5), Nijmegen 1860, ., 1 deel
Oosterlee P., Van kleinen en grooten, Neerbosch 1929, ., 1 deel
Oosterlee P., Vaderlandsche en Algemeene Geschiedenis, Groningen 1921, ., 1 deel
Oosterlee P., De geschiedenis op de volksschool, Nijmegen 1893, ., 1 deel
Historische paedagogiek. Aanteekeningen bij den Hartog Register met aantekeningen door [ ?), 1924, 1 katern
Brugghen J.J.L. van der, Aantekeningen van eenen jurist op Romeinen IV, 's Gravenhage 1846, ., 1 deel
Gedicht door de onderwijzers voor [ ? ), z.j., 1 stuk
Brugghen J.J.L. van der, De eedsleer naar Christelijke en Regtsgeleerde beginselen, Leiden 1844, ., 1 deel
Oosterlee P., Geschiedenis van het christelijk onderwijs, Haarlem 1929, ., 1 deel
Lied "Avondzang" [1855), ., 1 stuk
Brugghen J.J.L. van der, Troostrede aan het oude Nijmegen, Utrecht 1861, ., 1 deel
Oosterlee P., Orde en tucht, beloonen en straffen, Groningen 1922, ., 1 deel
Oosterlee P., Legenden, Nijmegen 1913, ., 1 deel
Oosterlee P., Dank en bedestond. Tekst van de redevoering bij de aanname van het wetsontwerp op het lager onderwijs, z.p. 1920., ., 1 katern
12

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie