1324 Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen 1958 - 1969


Rubriek: 1.2.2.1.3.2 Ontgrondingen
Archief 1324 Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen
Inventarisnummer 2669-2678
Beschrijving Ontgrondingsvergunningen, verleend aan derden (niet steenfabrieken) door Gedeputeerde Staten, gehoord de Dijkstoel; met kaarten
Periode 1955 - 1968
Vorm 10 omslag

Bestanddelen