469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen 1330 - 1965


Rubriek: 1.1 Charters
Archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen
Inventarisnummer 1-1255
Beschrijving Charters
Periode 1330 - 1715
Vorm 1223 charter; 1 stuk

Bestanddelen
Cuenrardus de Herwen, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Godefridus de Hoemen, burggraaf; Theodericus Heynric.'sz. de Wusic en Johannes Heynr.'sz. de Hese, schepenen aldaar. - Godefridus de Hoemen verkoopt een erftins van 4 pond uit 't huis van Heynkinus Heynkin'sz., aan den Waal, aan Godefridus Neudon'sz. en Johannes Haeghen, als provis. van het Heilige Kruis. Datum a. D. Mo CCCo octuagesimo tercio die beatorum Tyburcii et Valeriani martirum., 1383, 14 apr, 1 charter
Theodericus Henric'sz. de Wuesic en Zybado van der Clocken, schepenen v. Nijm. - Henricus Boy geeft als tinsheer consent tot de overdracht van een huis in de Smeedtstraten, door Gerardus de Nyckelsum en Aleydis, zijn vrouw, aan Henricus Joh.'sz. de Rade. Datum a. D. Mo CCCo octuagesimo octavo feria quinta post diem Pasche., 1388, 2 apr, 1 charter
Petrus de Randenrade, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Johannes de Wusic, burggraaf; Theodericus Henr.'sz. de Wusic en Zijbodo van der Clocken, schepenen aldaar. - Wilhelmus Plaetmeker en Delija, zijn vrouw, verkoopen een erftins van 4 pond uit een huis van Wilhelmus Trouloes, priester te Keken, in de Borchstrate, aan Wilhelmus de Olmen. Datum a. D. Mo CCCo octuagesimo octavo feria sexta post diem Nativitatis beate Marie virginis., 1388, 11 sep, 1 charter
Theodericus de Oss en Johannes Wilh.'sz. de Hese, schepenen v. Nijm. - Johannes Zibert erkent ontvangen te hebben van Johannes Sondersorghen de helft van een erf, gelegen tegen 't erf van ridder Wilhelmus de Drueten, met recht van waterloop, voor een erftins van 20 schellingen. A.D. MCCC octuagesimo octavo in die beati Nycolay episcopy, 1388, 6 dec, 1 charter
Petrus de Randenrade, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Johannes de Wusic, burggraaf; Wilhelmus de Wusic en Zybodo van der Clocken, schepenen aldaar. - Johannes Wilh.'sz. de Hese en Elizabeth, zijn vrouw, verkoopen een erftins van 13 schellingen, 4 penningen uit een huis te Hees, en andere tinsen aan Wolterus Adolf'sz., prov. van het Armengasthuis te Nijmegen, ten behoeve van rector of officianten van 't altaar in de parochiekerk v. Nijm., ingevolge het testament van Henricus Hirnsplit. Datum a. D. Mo CCCo octuagesimo nono feria sexta post diem beati Nycomedis., 1389, 5 jun, 1 charter
Petrus de Randenrade, onderrichter v.Nijm., aangesteld door Johannes de Wusic, burggraaf; Hermannus Collart en Godfridus de Wese, schepenen aldaar. - Theodericus Budde verkoopt een erftins van 3 pond, uit een huis in de Smeedstraten, aan Johannes Bucholt de Lent, als prov. van het Heilige Geest-huis. A.D. MCCC octuagesimo nono in vigilia beati Mathei apostoli, 1389, 20 sep, 1 charter
Macharis van der Meer en Peter Boele, erfpachters. - Willem van Oy erkent in erfpacht gegeven te hebben aan Henric Henr.'sz., 2 hofsteden in Oy voor een erftins van 1 mark en 12 hoenders. Gegeven int jair ons Heren dusent driehondert ende negentich up belaken Paesghen, 1390, 10 apr, 1 charter
Petrus de Randenrade, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Johannes de Wusic, burggraaf; Rutgherus de Gruesbeke en Zijbodo van der Clocken, schepenen aldaar. - Wilhelmus Plaetmeker en Delija, zijn vrouw, verkoopen een erftins van 9 pond, uit een huis in de Borchstraten naast den "Esell", aan Johannes de Kessel. Datum a. D. Mo CCCo nonagesimo sabbato post diem beati Laurencii martiris., 1390, 13 aug, 1 charter
Theodoricus de Oss en Hermannus Collart, schepenen v. Nijm. - Nycolaus Trouloes en Elizabeth, zijn vrouw, geven een erftins van 20 schellingen, uit een huis buiten de Borchpoerte, aan Theodericus de Blitterswick, priester, als prov. van St. Marrie in de St. Stevenskerk v. Nijm. A.D. MCCC nonagesimo in crastino beati Mychaelis archangeli, 1390, 30 sep, 1 charter
Petrus de Randenrade, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Johannes de Wusic, burggraaf; Rutgherus de Gruesbeke en Wilhelmus de Wusic, schepenen aldaar. - Hermannus de Xanten en Haedewigis, zijn vrouw, verkoopen een erftins van 2 pond, 8 schellingen, uit een huis in de Stricstraten, aan Godefridus Neudon'sz. en Hermannus Plaetmeker, als prov. van het Heilige Kruis. Datum a. D. Mo CCCo nonagesimo primo in crastino beati Anthonii., 1391, 18 jan, 1 charter
Hermannus de Wusic en Hermannus Collart, schepenen v. Nijm., - Johannes van der Heghe, bastaard de Oye, en Weyndela, zijn vrouw, geven een erfpacht van 2 malders graan, uit ¾ van hun huis, aan den heuvel, waar de St. Anthonie-kapel op ligt, aan het Heilige Kruis, in de St. Stevenskerk te Nijmegen. Datum a. D. Mo CCCo nonagesimo secundo feria quinta post diem beate Scolastice virginis., 1392, 15 feb, 1 charter
Petrus de Randenrade, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Godefridus de Hoemen, burggraaf; Sanderus Joh.'sz. de Redinchaven en Johannes van der Duynen, schepenen aldaar. - Gerardus de Putten, gen. Vrijken, en Aleidis, zijn vrouw, verkoopen een huis tusschen de stadswallen en de Wijerstraten, en een erftins van 3 penningen, uit een huis upten Wijer, naast 't vorige , aan Henricus Boyen en Gerardus Henric'sz. A.D. MCCC nonagesimo secundo feria tercia post diem Penthecostes, 1392, 4 juni, 1 charter
Johannes van der Duynen en Coenradus de Herwen, schepenen v. Nijm. - Petrus de Randenrade verkoopt uit zijn huis, in de Steenstraten, met de achterzijde naar den Waal, een erftins van 4 pond aan Godefridus Neudon'sz. en Johannes Haeghen, als prov. van het Heilige Kruis in de St. Stevenskerk te Nijmegen. A.D. MCCC nonagesimo tercio sabbato post diem beati Mathie apostoli, 1393, 1 mrt, 1 charter
Aelbertus Theod.'sz. de Redinchaven, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Godefridus de Hoemen, burggraaf; Sanderus Joh.'sz. de Redinchaven en Sanderus Goeswin'sz. de Redinchaven, schepenen aldaar. - Henricus Mychgelic en Bela, zijn vrouw, verkoopen een erftins van 2 frankische schilden uit een huis in de Bruederstraten, aan Johannes de Delft. A.D. MCCC nonagesimo tercio dominica post diem beati Mathie apostoli, 1393, 2 mrt, 1 charter
Theodericus Theod.'sz. en Fredericus Neve, schepenen v. Nijm. - Johannes ter Widen, gen. Gruysbeke, belooft aan Godefridus Neudon'sz. en Johannes Hagen, als provis. van het Heilige Kruis, dat, als de erftins van 7 pond uit 't huis van Petrus de Randenrade, in de Steenstraten, niet betaald of afgekocht is voor Kerstmis e.k., hij dan zal doen, wat zij als tinsheeren rechtens moesten doen. Datum a. D. Mo CCCo nonagesimo tercio sabbato post dominicam quadragesime qua cantatur Letare Jherusalem., 1393, 22 mrt, 1 charter
Ruthgerus de Gruesbeke en Theodericus Henric'sz. de Wusic, schepenen v. Nijm. - Wilhelmus de Olmen geeft, als tinsheer, zijn concent tot een tins van 36 schellingen, die Waltardus de Doenen kocht van Henricus Zyberdinck en hilla, zijn vrouw, uit 't huis van Otto de Ghelre , in de Vleischouwerstraten. S.D. MCCC nonagesimo quarto feria secunda post diem beati Servacii episcopy, 1394, 18 mei, 1 charter
Aelbertus Theod.'sz. de Redichaven, onderrichter v. Nijm , aangesteld door Godefridus de Hoemen, burggraaf; Rutgherus de Gruesbeke en Theodericus Henr.'sz. de Wusic, schepenen aldaar. - Wolterus Adolf'sz. de Boemel en Gertrudis, zijn vrouw, verkoopen 4 erftinsen (te samen 14 pond, 36 schellingen) aan Theodericus de Machgeren, als prov. van het Heilige Geest-huis. A.D. MCCC nonagesimo quarto feria sexta post diem Concepcionis beate Marie virginis, 1394, 11 dec, 1 charter
Rutgherus de Gruesbeke en Riquinus Theod.'sz., schepenen v. Nijm. - Theodericus de Blitterswick, priester, als prov. van de St. Stevenskerk te Nijm., erkent schuldig te zijn een erfpacht van 20 schellingen van een erftins van 4 pond, uit het huis van Henricus van der Lijnden tegenover 't Raadhuis, aan het Heilige Kruis. Datum a. D. Mo CCCo nonagesimo quinto feria sexta post festum Penthecostes., 1395, 4 jun, 1 charter
Rutgherus de Gruesbeke en Riquinis Theod.'sz., schepenen v. Nijm. - Theodericus de Blitterswick, priester, als prov. van den plebaan en priester-beneficianten der St. Stevenskerk te Nijm., erkent schuldig te zijn een erfpacht van 20 schellingen uit bovengenoemd huis, aan de medebroederschap van St. Marie in genoemde kerk. A.D. MCCC nonagesimo quinto feria sexta post festum Penthcostes, 1395, 4 juni, 1 charter
Johannes Adam'sz. de Heze en Aelbertus Herman'sz. de Redichaven, schepenen v. Nijm. - Luytgardis, wed. Henricus Roggen, Tylmannus Monick en Gesa, zijn vrouw, geven een erftins van 2 pond en 8 schellingen, uit huizen aan den weg naar Moldic, en andere, aan Gadefridus Neudon'sz. en Johannes Hagen, als provis. van het Heilige Kruis in de St. Stevenskerk. A.D. nonagesimo sexto in die Palmarum, 1396, 26 mrt, 1 charter

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Velden met een zijn verplichte velden.

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie