469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen 1330 - 1965


Rubriek: 1.1 Charters
Archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen
Inventarisnummer 1-1255
Beschrijving Charters
Periode 1330 - 1715
Vorm 1223 charter; 1 stuk

Bestanddelen
Rutgherus de Gruesbeke en Theodericus Wilh.'sz.de Wusic, schepenen v. Nijm. - Henricus Haecke draagt op aan Johannes Herinck, een stuk lands, aan hem en zijn vrouw behoorend, een stuk lands "up die Wolfskule" en een stuk lands "upten Byesen", voor een erfpacht van 6 pond, mits J.H. de vroegere tinsen betale. Datum a. D. Mo CCCo nonagesimo sexto feria quinta post diem Palmarum., 1396, 30 mrt, 1 charter
30 Maart, 1396 Rutgherus de Gruesbeke en Theodericus Wilh.'sz. de Wusic, schepenen v. Nijm. - Johannes Herinck erkent ontvangen te hebben van Henricus Haeck een erf in Heze, een stuk lands "up die Wolfskule" en een stuk lands "upten Byesen" voor een erftins van 6 pond, mits hij de vroegere tinsen betale. Datum a. D. Mo CCCo nonagesimo sexto feria quinta post diem Palmarum., 1396, 30 mrt, 1 charter
Henricus Wilh,'sz. de Lent en Theodericus Wilh.'sz. de Wusic, schepenen v. Nijm. - Bela, wed. Matthias Grevers en Elizabeth, wed. Hermannus Matthias'z. bekennen 50 frankische schilden schuldig te zijn aan Henricus Schoenzwaen, te peinden uit een stuk lands aan de Pedelersgasse, en geen ander goed. Daarna peindde en waarde Petrus de Randenrade, onderrichter, op verzoek der partijen, H.S. tot alle recht op 't land voor 50 schilden; en hierop "aanbiedonghe" en weigering. A.D. MCCC nonagesimo sexto in crastino beati Lamberti episcopy, 1396, 18 sep, 1 charter
Petrus de Randenrade, onderrichter v. Nijm, aangesteld door Udo de Boezen, burggraaf; Henricus Wilh.'sz. de Lent en Theodericus Wilh.'sz. de Wusic, schepenen aldaar - Bela, wed. Matthias Grevers en Elizabeth, wed. Hermannus Matthias'z. verkoopen een stuks lands aan de Pedelersgasse aan Henricus Schoenswaen. A.D. MCCC nonagesimo sexxto in crastino beati Lamberti episcopy, 1396, 18 sep, 1 charter
Hermannus Symon'sz. de Redinchaven en Godefridus Gyselbert'sz. de Boeninghen, schepenen v. Nijm. - Hermannus Puelman en Gryeta, zijn vrouw, verkoopen een erftins van 4 pond, uit een huis in de Hezelstraaten, strekkende tot de school , aan Godefridus Neudon'sz. en Johannes Haeghen, als provis. van het Heilige Kruis in de St. Stevenskerk te Nijm. A.D. MCCC nonagesimo septimo feria tercia post diem beati Viti martiris, 1397, 19 juni, 1 charter
Johan van Wusic, heer Arnts zoon, geeft consent tot den verkoop van een erftins van 34 grooten, uit een huis in de Hezelstraten strekkende tot de school, door Herman Puylman aan Goedert Neudon'sz. en Johan Hagen, als provis. van het Heilige Kruis in de St. Stevenskerk. Gegheven int jair onss Heren dusent driehondert soeven ende tnegentich de dinxdages na sente Vijts dage, 1397, 19 juni, 1 charter
Theodoricus Theod.'sz. en Godefridus Gysb.'sz. de Boeninghen, schepenen v. Nijm - Theodericus Brant, Gerardus die Groet en Adam Symon'sz. bekennen ontvangen te hebben van Mechteldis wed. Heynkinus Heynkin'sz. een stuk lands voor een erfpacht van 2,5 schepsel rogge. A.D. MCCC nonagesimo septimo feria secunda post diem Invencionis sancti Stephani, 1397, 6 aug, 1 charter
Petrus de Randenrade, onderrichter v. Nijm. aangesteld door Udo den Boezen, burggraaf; Hermannus de Wusic en Theodericus de Oss, schepenen aldaar, - Lambertus Muelrepas, Styna, zijn vrouw, Henricus de Delft Joh.'sz., Gertrudis zijn vrouw, en Gaetscalcus de Delft verkoopen een stuk lands aan den "Hoghenwech"aan Coenradus de Herwen. A.D MCCC nanogesio octavo feria quarta post diem Omnium Sanctorum, 1398, 6 nov, 1 charter
Dideric van Wuesic willem'sz. en Sander van Redinchaven Goiswijn'sz., schepenen v. Nijm. - Jutte , vrouw van Willem boijen, en Johan Herinck komen met Herman Plaetmeker en Herman van Goch overeen omtrent den waterloop in een pand aan de Grootestraat "die Sterre". Gegeven ind jair onss Heren dusent driehondert neghen ende tnegentich des vridages nae sente Peters ende Pouwels dag der apostelen, 1399, 4 juli, 1 charter
Ruthgerus de Gruysbeke en Johannes Adam'sz. de Heze, schepenen v. Nijm. - Theodericus Henr.'sz. de Wusic en Theodericus Wilh.'sz. de Wusic verkoopen een erftins van 12 schellingen, 4 peningen uit een huis op den hoek van de Wusicsgasse, aan het Heilige Geest-huis. A.D. MCCC nonagesimo nono in crastino beati Remigii, 1399, 2 oct, 1 charter
Arnthem van Ubbergen geeft een erftins van 7 pond, uit een huis in Ubbergen, aan den weg, behoudens zijn tins van 3 hoenders, aan Johan Hagen en Gadert Neudon'sz., als provis. van het Heilige kruis. Gegeven in den jaeren onss Heren dusent vierhondert up sente Gregorius dach pawes, 1400, 12 mrt, 1 charter
Petrus de Randenrade, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Fyerkinus de Berchhusen, burggraaf; Henricus van der Hautart en Sanderus Goiswin'sz. de Redinchaven, schepenen aldaar - Peter Myss verkoopt enige tinsen, uit huizen in de Hezelstraten, buiten de Borchpoirte, aan den weg naar Ubbergen en buiten de Hezelpoirte, aan Conradus de Herwen. A.D. M quadringentesimo in vigillia Sacramenti, 1400, 16 juni, 1 charter
Rutgherus de Gruesbeke en Sanderus Goiswin'sz. de Redinchaven, schepenen v. Nijm - Wilhelmus Strunck verkoopt enige tinsen uit huizen bij de stadsmuur , buiten de Wyntmolenpoirte en in Heze, aan Conrardes de Herwen A.D. M quadringentesimo in profesto beate Margarete., 1400, 12 juli, 1 charter
Symon de Redinchaven en Sanderus de Goiswin'sz. de Redinchaven, schepenen v. Nijm - Gerardus deTuyll Hubert'sz. erkent schuldig te zijn aan Conrardus de Herwen 50 Gelresche guldens, te peinen uit een erftins van 4 pond , uit een huis buiten de Hezelpoirte, waarna Petrus de Randenrade, onderrichter, met partijen de vormen der peindung verrichtte. Feria secunda post diem Nativitatis Domini in anno Domini eiusdem quadringentesimo primo, 1400, 27 dec, 1 charter
Rutgherus de Gruesbeke en Johannes van der Duynen, schepenen v. Nijm. - Jutta, wed. Wilhelmus Boyen, draagt de bovenste helft van een huis "die Sterre", in de Grootestraat, voor een erftins van 8 frankische schilden, over aan Johannes Herync. A.D. quadringentesimo primo feria quarta post diem beatorum Tyburcii et Valeriani, 1401, 20 apr, 1 charter
Rutgherus de Gruesbeke en Sanderus Goiswin'sz. de Redinchaven, schepenen v. Nijm. - Rutgheris Knuyt, Johannes Hairtnagell, Lambertus zijn broeder, en Godefridus Vetcoper Joh.'sz., geven een erftins van 3 pond van een erftins van 8 pond, uit een huis aan de Groetstraten, op de hoek van de Plaetmeker straten, aan den plebaan en priester-benificianten in de St. Strevenskerk te Nijmegen, mits deze geen recht zullen hebben op huis of tins van 8 pond. A.D. quadringentesimo primo in Octavas Assumpcionis beate Marie Virginis, 1401, 22 aug, 1 charter
Henricus Wilh.'sz. de Lent en Godefridus de Blitterswick, schepenen v. Nijm., - Johannes die Jode Theod.'sz., geeft een erftins van 20 schellingen van een erftins van 2 pond, uit een huis buiten de Wyntmolenpoirte , aan den weg naar Moldick, aan Godefridus Neudon'sz., als prov. van het Heilige Kruis. A.D. quadringentesimo primo dominica post diem beate Katherine virginis, 1401, 27 nov, 1 charter
Walthardus van den Hautart en Johannes Walram'sz., schepenen v. Nijm. - Grieta, wed. Petrus Houtsnyder en Theodericus Henr.'sz., leiendecker , verkoopen een erftins van 10 schellingen, uit een huis buiten de Heselpoirten, aan Conradus de Herwen; tinsheer van het Heilige Geest-huis. A.D. MCCCC secundo in Octava Epiphanye, 1402, 13 jan, 1 charter
Waltardus van der Hautart en Sanderus Goiwin'sz. de Redinchaven, schepenen v. Nijm. - Elizabeth wed. Everardus Baers de Velar jr., en Otto de Herwen, haar zoon, verkoopen een erftins van 4 pond, uit een huis in de Stricstraten, aan Conrardus de Herwen. A.d. MCCCC secundo sabbato post Octavas Epiphanye Domini, 1402, 15 jan, 1 charter
Rubbert van Apelteren, ridder, burchgraaf v. Nijm. en richter in het Rijk v. Nijm.; Deric van Groesbeke Gijsb.'sz. en Hubertus van der Hunsborch, gerichtslieden - Geertruyt Boyen, wed. Henric Boyen, verkoopt een stuk lands in de Oy, in de Roseler, aan Rutger Tengnagel van Zandwijck, ten behoeve van het Heilige Geest-huis. Gegeven in 't jaer ons Heren dusent vierhonderd ende drie scilicet in vigilia Nycolay episcopy, 1403, 5 dec, 1 charter

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Velden met een zijn verplichte velden.

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie