469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen 1330 - 1965


Rubriek: 1.1 Charters
Archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen
Inventarisnummer 1-1255
Beschrijving Charters
Periode 1330 - 1715
Vorm 1223 charter; 1 stuk

Bestanddelen
Albertus Theod.'sz. de Redichaven, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Rubbertus de Apelteren,burggraaf; Wilhelmus Wilh,'sz. de Hese en Johannes Budde, schepenen aldaar. - Arnoldus Heuke en Grietta , zijn vrouw, verkoopen een huis buiten de Hezelpoirte , naast den "Nonnenkamp", aan Johannes de Gemert. A.D. MCCCC quarto dominica quadragesime que cantatur Oculi, 1404, 2 mrt, 1 charter
Petrus de Randenrade , onderrichter v. Nijm., aangesteld door Udo den Boezen, burggraaf; Theodericus Wilh.'sz. de Wusic en Godefridus de Nlitterswick, schepenen aldaar. - Wilhelmus de Olmen en Nenna, zijn vrouw, dragen 3 erftinsen, uit huizen in de Borchstraten, in de Hezelstraten strekkende tot tot 't St. Stevenskerkhof, en buiten de Borchpoirte aan den weg naar Ubbergen, op aan Petrus Mijss, ten behoeve van het Heilig Geest-huis. A.D. MCCCC quarto dominica post diem beatorum Processi et Martiriani martirum, 1404, 6 juli, 1 charter
Henricus Wilh.'sz. de Lent en Symon de Redinchaven, schepenen v. Nijm. - Godefriedus Coebergh erkent schuldig te zijn een erfpacht van 2 malders rogge, uit zijn erf aan de Wijchenre strate en de Brederheysche stege, aan Hermannus de Nyenrade. A.D. MCCCC quarto feria tercia post diem Omnium Sanctorum, 1404, 4 nov, 1 charter
Petrus de Randenrade, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Udo den Boezen, burggraaf; Henricus Willh.'sz. de Lent Nycolaus de Herwen, schepenen aldaar. - Henricus de Apelteren, ridder, Mechteldis, zijn vrouw, verkoopen tinsen uit panden in de Korte Borchstraat, Hirtstege, enz., enz., in de Vleishouwerdtraet, in de Stricstraten, buiten de Wyntmolenpoirte, enz.; enz., aan Grieta, wed. Waltardus de Donen en hare kinderen bij W.d.D. A.D. MCCCC quinto feria tercia post diem sancti Ambrosii, 1405, 7 apr, 1 charter
Henric van Apelteren, heer tot Persingen, burggraaf v. Nijm. en richter in het Rijk v.Nijm.; Herman Collart en Johan Walraven'sz., gerichtslieden. - Gadert Vetcoper en Luytgart, zijn vrouw, verkoopen een stuk land in het Roetzeler (in de Oy), met een weg, aan Jorden van den Bruggen Henr.'sz.. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende zesse opten Scortelguedensdach, 1406, 24 feb, 1 charter
Rutgherus de Gruesbeke en Symon de Redinchaven, schepenen v. Nijm. - Henricus Henr,'sz. de Herthusen, Johannes Symon'sz. en Gadefridus, zijn zoon, erkennen een stuk lands in de Nyverheiden, voor een erftins van 4,5 malder rogge, ontvangen te hebben van Sanderus van den Uerde, Jordanus Boyen en Johannes Boyen, zijn broer. A.D. MCCCC sexto dominica post diem beati Egidii abbtis, 1406, 5 sep, 1 charter
Petrus de Randenrade, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Henricus de Apelteren, ridder, burggraaf; Johannes Wilh.'sz. de Heze en Sanderus Goiswin 'sz. de Redinchaven, schepenen aldaar. - Elisabeth Zwanen staat een stuk landsbij de Pedlersgasse en een huis aan den weg naar Ubbergen af aan Henricus Schoenswaen, als prov. van het Heilig Geest-huis. A.d. MCCCC septimo feria quarta post diem beate Agathe virginis, 1407, 9 feb, 1 charter
Johannes Adam'sz. de Heze en Hermannus Collart, schepenen v. Nijm. - Wilhelmus lambert'sz. en Deliana, zijn vrouw, geven een erfpacht van 1 malder rogge, uit een stuk lands in de Niderheiden aan de Wychgensche strate, aan het Heilige Geest-Huis. A.D. MCCCC septimo sabbato post diem beati Panthaleonis Martiris, 1407, 30 juli, 1 charter
Sanderus Goisswin'sz. de Redinchaven en Theodericus de Blitterwick, schepenen v. Nijm. - Bernerus Smedeken, priester, als prov. van St. Marie, en Symon de Redinchaven, voor zichzelf, gaan een ruiling aan, wat tinsen befreft, waarbij S.d. R. er o.a. een krijgt uit het huis "den Esell", van Lodewicus de Nassouwe, piper, in de Borchstraten. A.D. MCCCC septimo in vigilia Nativitatis Christi, 1407, 24 dec, 1 charter
Hermannus de Zandwick en Sanderus Goisswin'sz. de Redinchaven, schepenen v. Nijm. - Ackrinus Theod.'sz. en Ulendis, zijn vrouw, dragen een erftins van 3 frankische schilden, uit 't huis van Engelkinus Zeger'sz. de Moldic en Bela, diens vrouw, aan de Grootstraten, over aan Henricus, natuurlijken zoon van E.d.M.; mits de tins terugkome bij hen, bij kinderloos overlijden van H. A.D. MCCCC octavo feria secunda post Octavas Pasche, 1408, 23 apr, 1 charter
Henricus Collart de Lynden, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Johannes Puls, burggraaf; Sanderus Goisswin'sz. de Redinchaven en Theodericus de Machgeren, schepenen aldaar. - Geertrudis, wed. Henricus Boyen, draagt een erfpacht van 3 schepel rogge, uit een stuk lands bij 't Jodenkerkhof, op aan Petrus Mijss, als prov. van het Heilige Geest-huis. A.D. MCCCC octavo in Octava beatorum Petri et Pauli apostolorum, 1408, 6 juli, 1 charter
Henricus Collart de Lynden, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Johannes Puls, burggraaf; Johannes Wilh.'sz. de Heze en sanderus Goisswin'sz. de Redinchaven, schepenen aldaar. - Geerdtrudis, wed. Henricus Boyen, draagt de helft van een erfpacht van 1 malder rogge op aan Goisswinus de Erthem en Jacobus de Nywelant als provis. van het Heilige Kruis. A.D. MCCCC nono sabbato post diem beati Mathie apostoli, 1409, 3 mrt, 1 charter
Henricus Collert de Lynden, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Johannes Puls, burggraaf; Johannes Wilh.'sz. de Heze en Sanderus Goisswin'sz. de Redichaven, schepenen aldaar. - Ackrinus en Ulendis, zijn vrouw, verkoopen een erftins van 3 frankische schilden, uit 't huis van Engelkinus Zeger'sz. de moldic, in de Groetstraten, aan Petrus Nyweerts Theod.'sz. A.D. MCCCC nono in crastino Nativitatis beati Johannis Baptiste, 1409, 25 juni, 1 charter
Johannes Wilh.'sz. de Hese en Johannes Budde, schepenen v. Nijm. - Theodericus Verter Joh.'sz. erkent ontvangen te hebben van Johannes Hack de helft van een huis in de Groetstraten voor een erftins van 2 7/8 frankische schilden, mits Th. V. de vroegere tinsen betale. A.D. MCCCC nono in vigilia beati Mychaelis archangeli, 1409, 28 sep, 1 charter
Johan Puls, burggraaf v. Nijm. en richter in het rijk v. Nijm.; Johan van Heze Daem'sz. en Witken van Herbergher Moelen, gerichtslieden. - Aelbert Vaeck draagt een stuk lands in Oy over aan Henrick Collart van Lijnden, ten behoeve van het Heilige Geest-huis. Ghegheven int yaer onss Heren dusent vierhondert ende neghen des dinxdaghes nae sunte Simon Juden dach, 1409, 29 oct, 1 charter
Johannes Wilh.'sz. de Hese en Sanderus Goiswin'sz. de Redichaven, schepenen v. Nijm. - Theodericus Wilh.'sz. de Wuesic verkoopt een erfpacht van 6 grooten, die Wolterus de Herwen placht te hebben uit het land van G.D.. in Ewicker Brueck, aan Godefridus de Olmen. A.D. MCCCC nono feria quarta post Octavas beati Martini hiemalis, 1409, 20 nov, 1 charter
Henricus Collart de Lijnden, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Johannes Puls, burggraaf; Nycolaus de Herwen en Sanderus Goiswin'sz. de Redinchaven, schepenen aldaar. - Johannes Walram'sz. en Bata, zijn vrouw, verkoopen stukken lands opten hoghen velde "die Gulden Acker", "dat Cloetken", "dat Steltken", opten hoghen velde en bij 't bosch, aan Henricus Schoenzwaen, als prov. van het Heilige Geest- en Armen gast-huis te Nijm. A.D. MCCCC decimo sabbato post diem Nativitatis Christi, 1409, 28 dec, 1 charter
Henricus Collart de Lynden, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Johannes Puls, burggraaf; Theodericus de Wuesic en Hermannus de Waetseler, schepenen aldaar. - Sanderus van den Oerde en Beerta, zijn vrouw, verkoopen een erfpacht van 9 schepels rogge, uit een stuk lands in de Nyerheyden, aan Henricus Schoenzwaen, als prov. van het Heilige Geest-huis. A.D. MCCCC decimo feria sexta post diem beati Odulphi, 1410, 13 juni, 1 charter
Johannes de Ubbergen en Sanderus de Redichaven, schepenen v. Nijm. - Gerardus Joh.'sz. erkent de helft van een huis in de Borchstrate, voor een erftins van 5 Frankische schilden, ontvangen te hebben van Symon Wanraet. A.D. MCCCC undecimo feria secunda post Octavas Pasche, 1411, 20 apr, 1 charter
Johannes de Ubbergen en Nycolaus Vige Petrus'sz., schepenen v. Nijm. - Otto Pyeck Wolter'sz., onderrentmeester van den landheer, geeft in diens naam consent tot den verkoop van 2 stukken lands op 't "hogen velde" bij 't "Joeden Kyrchhoff", door Johannes Walram'sz. en Bata, zijn vrouw, aan Henricus Schoenswaen, als prov. van het Heilige Geest- en Armen gast-huis. A.D. MCCCC undecimo in crastino beatorum Petri et Pauli apostolorum, 1411, 30 juni, 1 charter

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Velden met een zijn verplichte velden.

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie