469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen 1330 - 1965


Rubriek: 1.1 Charters
Archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen
Inventarisnummer 1-1255
Beschrijving Charters
Periode 1330 - 1715
Vorm 1223 charter; 1 stuk

Bestanddelen
Justinus de Beyer en Herman Keyser, schepenen v. Nijm. - Johanna van Huickelom. wed. Hendrick van Nyendam, met haar voogd in dezen en schoonzoon Barthold Tros, die mede optreedt voor zijn vrouw Jacomina van Nyendam, zich sterk makende voor anderen, erkennen onder verband van een huis aan de Muchterstraet, geleend te hebben 2500 Keiz. Carol. guldens, tegen 5% , van de provis. van het Heilige Kruis, St. Michiel en het Heilige Geest-huis. Op den 8 novembris anno XVIc drie en negentich, 1693, 8 nov, 1 charter
Johan Werner, richter van stad en ambt van Cranenburg en in Duiffelt; Willam van Stein en Barthold Vermaes, schepenen van de gerichtsbank Kekerdom en Loeot. - Catharina von Seller, wed. Wilhelm Bruno, en haar dochters Marina, Anna en Johanna, en zich sterk makend voor haren zoon en haar broeder Bruno Bruno'sz., dragen 2/3 in een huis, in Kekerdom op aan Jacob Schouwenburg en Fytgen Linders. So geschehen Cranenburg am zweytesten monats Januarii im Jhar tausend sechshundert acht und neunzig, 1698, 2 jan, 1 charter
Lueten van Elsbroick en Barthold Tros, eerfpachters. - Johan Smetius, predikant te Nijm. en Catharina Bannet, zijn vrouw, verkoopen een stuk weiland, Hengstencamp, in de Circul van de Oye, aan de Langstraat, voor 820 gulden aan de provis. van St. Michiel. Johan van Haeren, notar. publ. Den derden April seventienhondert, 1700, 3 apr, 1 charter
Johan Werner, richter van stad en ambt van Cranenburgh en in den Duffelt; Willem van Stein en Bardt Vermaes, schepenen van de gerichtsbank Kekerdom en Löth. - De gezamentlijke erfgenamen van Jacob Schouwenburgh, n.l. Johan S. en zijn 4 zusters Agnes, Margriet, Anna en Marie S., (waarvan de eerste gehuwd is met Dietterich van Hueckelom, die voor zijn vrouw en hare zusters in rechten optreedt), dragen 2/3 in een huis in Kekerdom, op aan de provis. van St. Michiel. So geschehen Cranenburg den 23en Februariss 1715, 1715, 23 feb, 1 charter

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Velden met een zijn verplichte velden.

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie