1324 Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen (1950) 1958 - 1969 (1973)


Rubriek: 1.2.1.5.1.2.1 Onroerende goederen
Archief 1324 Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen
Inventarisnummer 2400-2404
Beschrijving Stukken betreffende de aankoop van grond ten behoeve van de uitvoering van het plan van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij tot verbetering van De Grenswetering en Het Meer, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 29 juli 1963
Periode 1963 - 1970
Vorm 5 omslag

Bestanddelen