751 Gemeente Ewijk 1818 - 1980


Rubriek: 1.2.2.1.6.1.3 Verlies
Voorwaarden voor raadplegingAan de openbaarheid van enkele archiefbescheiden zijn beperkingen gesteld ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Deze beperkingen, vermeld in een nota bene bij de desbetreffende beschrijvingen, gelden de akten van de burgerlijke stand (op grond van het Burgerlijk Wetboek, artikel 17a, lid 1), de persoons- en archiefkaarten met bijbehorende hulpregisters (op grond van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, art. 97-100) en een aantal andere archiefbestanddelen (op grond van de Archiefwet 1995, artikel 15, lid 1, sub a).
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.

Om een archiefstuk in de studiezaal van het archief aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Alleen opeenvolgende inventarisnummers kunnen op één aanvraagbriefje ingevuld worden.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 751 Gemeente Ewijk 1818 - 1980, inventarisnummer ….

VERKORT:
RAN, verkorte titel archief, inv.nr. ….
Fysieke kenmerken en technische vereistenDe meeste archiefstukken verkeren in redelijke tot goede staat. Een relatief gering aantal bescheiden (met name uit het begin van de negentiende eeuw) vertoont schade, veroorzaakt door veelvuldig gebruik of vochtigheid. Als een stuk vanwege zijn slechte staat niet raadpleegbaar is, dan is daar bij de beschrijving in een nota bene melding van gemaakt.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Velden met een zijn verplichte velden.

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie