679 Bevolkingsregisters van de gemeente Nijmegen 1818 - 1994


Rubriek: 1.1 Bevolkingsregisters
Archief 679 Bevolkingsregisters van de gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 33004-33531
Beschrijving Bevolkingsregister
Periode 1880 - 1890
Bereik en inhoud Zie
- Koninklijke Besluit 30 december 1886 (Stbl. 252). Wijziging en aanvulling van KB 23 september 1877 (Stbl. 185). De KB's van 3 november 1861 (Stbl. 94 en 95) en van 5 mei 1870 (Stbl. 73) waren ter zake niet langer van toepassing.
- Wet op de bevolkingsregisters 1887. Inhoudelijk veranderde de wijze van registreren nauwelijks door deze wet en de KB's die hierop in 1887 volgden.
- Koninklijke Besluit 27 juli 1887 (Stbl. 140) 'voorschriften betreffende het houden van bevolkingsregisters'. Intrekking van de KB's van 1861 (Stbl. 94) en van 5 mei 1870 (Stbl. 73).
- Koninklijke Besluit 27 juli 1887 (Stbl. 141) 'voorschriften regelende de verplichting der ingezetenen tot het doen van aangifte voor de bevolkingsregisters'. Intrekking van de KB's van 1861 (Stbl. 95) en van 5 mei 1870 (Stbl. 73).
- Koninklijke Besluit 27 juli 1887 (Stbl. 142) 'tot regeling der inschrijving in registers van personen, samenwonend in gebouwen of schepen, staande onder bestuur of toezicht van Rijkswege'. Intrekking van de KB's van 1877 (Stbl. 185) en van 1886 (Stbl. 252).
- Koninklijke Besluit 12 februari 1889 (Stbl. 32). Aanvulling van KB's 1887 (Stbl. 140 en 142).
Vorm 84 deel

Bestanddelen