1324 Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen (1950) 1958 - 1969 (1973)


Rubriek: 1.2.2.1.3.2 Ontgrondingen
Archief 1324 Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen
Inventarisnummer 2704-2705
Beschrijving Ontgrondingsvergunningen, verleend door Gedeputeerde Staten, gehoord de Dijkstoel, aan de firma "Nederland", afdeling Steenfabriek "De Vlietberg", of aan derden ten behoeve van deze steenfabriek voor percelen in de gemeente Ooij; met kaarten
Periode 1961 - 1969
Vorm 2 omslag

Bestanddelen