280 Nederlands Hervormde Gemeente Nijmegen Stad en Land 1591 - 1995


Rubriek: 2 Aanvulling op het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente te Nijmegen, 1798-1995
Serie: 73-75 Register van ontvangsten en uitgaven van de kerkvoogd, 1856 - 1900, 3 deel
Archief 280 Nederlands Hervormde Gemeente Nijmegen Stad en Land
Inventarisnummer 74
Beschrijving 1881 - 1890
Periode .
Vorm 1 deel