960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.3.2 Voluntaire rechtspraak
Serie: 414-422 Allerhande stukken betreffende zaken behandeld voor de rechtbank van koophandel te Nijmegen, 1811 - 1838, 9 deel
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 420
Beschrijving "Losse Minuten"
Periode 1835
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen op microfiiche aanwezig en raadpleegbaar
Vorm 1 deel