757 Gemeente Overasselt 1699 - 1980


Rubriek: 3.2.1.2 Betrekkingen tot andere lichamen
Serie: 1981-2000 Stukken betreffende de uitkeringen en bijdragen van het Rijk inzake de Financiële Verhoudingswet, 1960, 1962 - 1980, 24 omslag
Voorwaarden voor raadplegingHet gehele archief is openbaar met uitzondering van inventarisnummers 13-31, 95-103 en 106, waarvan de materiële toestand deels zeer slecht is. Voor raadpleging van deze bescheiden is toestemming van de gemeentesecretaris vereist.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 757 Gemeente Overasselt 1699 - 1980, inventarisnummer ….

VERKORT:
RAN, verkorte titel archief, inv.nr. ….
Fysieke kenmerken en technische vereistenDeels alleen op microfiche aanwezig. De materiële toestand van het archief is met uitzondering van inventarisnummers 13-31, 95-103 en 106 goed.