1241 Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO) te Den Haag / Nijmegen 1908 - 2003


Rubriek: Serie: 304-306 Stukken betreffende A.J. van Dongen, 1969 - 1987, 3 omslag
Archiefvormer
Geautoriseerde naamKoninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding
Andere namenKNBLO
Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (N.B.v.L.O.)
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingParticulier
Datering1908-2003
PlaatsDen Haag
Nijmegen Groesbeekseweg 41
RechtsvormVereniging
 Zie uitgebreide beschrijving in Kennisbank Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Voorganger(s)Nederlandse Lange Afstand Wandelsport Bond
Opvolger(s)Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen
Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding – Wandelsportorganisatie Nederland
Geschiedenis van het archiefHet archief van de NBvLO / KNBLO lag van de oprichting in 1908 tot de opheffing in 2003 steeds in het bondskantoor: tot 1980 Valkenbosplein 18 Den Haag, tussen 1980 en 1998 Laan van Meerdervoort 440 in Den Haag; sinds 1998 Groesbeekseweg 41 in Nijmegen.
2011 bevonden zich daar niet alleen de archieven van de KNBLO en zijn rechtsopvolgers. Het Nijmeegse KNBLO-lid M.M. (Marcel) Claassen is vanuit zijn interesse voor de geschiedenis van de KNBLO en de Vierdaagse al in de jaren zeventig begonnen met de verzameling van archief- en documentatiemateriaal op het gebied van de wandelsport. In de jaren negentig werd dit werk geïnstitutionaliseerd en ondergebracht in de Archiefcommissie van de KNBLO, na 2003 in de commissie Archief en Traditie van KNBLO-NL. Dit werk heeft ertoe geleid dat zich in de kelder van Groesbeekseweg 41 niet alleen een indrukwekkende hoeveelheid kranten, krantenknipsels en ander documentatiemateriaal bevond, maar ook een groot aantal archieven en collecties op het gebied van de wandelsport. De tabel geeft een overzicht.
Lijst van wandelarchieven en -collecties die in 2011 en 2012 zijn overgebracht naar het RAN.
vooraan staat het archiefnummer.
1 1241 KNBLO, 1908 – 2003
2 1273 KNBLO-NL, 2004 – 2010
3 1274 Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen, 2003 - 2011
4 1372 Nederlandse Lange Afstands Wandel Bond (NLAWB)
5 1271 Noord-Nederlandse Wandel Bond (NNWB), 1937 - 1996
6 1317 Wandelsport Organisatie Nederland, 1993 - 2003
7 1275 Vereniging van Gouden Kruisdragers Vierdaagse, 1952 - 2009
8 1277 Nijmeegs Wandelverbond (NWV), 1960 - 1993
9 1278 Wandelkring Arnhem en Omgeving, 1960 - 1992
1279 KNBLO-kring Gelderland, 1992 - 2007
1280 Collecties wandelsport, 1909 - 2005
1321 Collectie Claassen, 1909 – 2011**