960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.2.1 Correctionele rechtspraak
Serie: 18-68 Stukken betreffende verschillende strafgedingen, aanhangig gemaakt bij de rechter van instructie bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen, 1811 - 1814, 51 omslag
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 24
Beschrijving Map 7 / Mishandeling te Nijmegen. Johan Antoon Klaasen, E. Jacobs
Periode 1811 aug 16 - sep 6
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen op microfiiche aanwezig en raadpleegbaar
Vorm 1 omslag