Rubriek: 1.2.2.1.3.1.2 Waterkeringen
Serie: 2627-2653 Ontheffingen van het verbod om te bouwen, c.q. te verbouwen aan of op waterkeringen, verleend door Gedeputeerde Staten, gehoord de Dijkstoel; met kaarten en tekeningen, 1959 - 1970, 27 omslag
Archief 1324 Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen
Inventarisnummer 2650
Beschrijving Steenfabrieken v/h Firma Robert Janssen N.V., verbouw van de panden Ooijsebandijk 40 - 46 in de Groenlanden; met een tekening
Periode 1966
Vorm 1 omslag