1324 Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen (1950) 1958 - 1969 (1973)


Rubriek: 1.2.1.5.1.2.1 Onroerende goederen
Serie: 2400-2404 Stukken betreffende de aankoop van grond ten behoeve van de uitvoering van het plan van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij tot verbetering van De Grenswetering en Het Meer, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 29 juli 1963, 1963 - 1970, 5 omslag
Archief 1324 Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen
Inventarisnummer 2401
Beschrijving Aankoop II", koopakten
Periode 1965 - 1967
Vorm 1 omslag