Rubriek: 1.4 Vredegerecht te Nijmegen
Serie: 668-670 Akten inzake inbeslagnamen van nalatenschappen, 1816, 1818, 1819, 3 omslag
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 668
Beschrijving 1816
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen op microfiiche aanwezig en raadpleegbaar
Vorm 1 omslag