649 Scholengemeenschap De Kronenburg Nijmegen 1901 - 1994


Rubriek: 1.2.2.3 Studieresultaten en examens
513-667 Rapportcijferlijsten, 1901 - 1989, 47 omslag; 13 band; 1 doos; 67 deel
VerwervingOverdracht Canisius College 1995; schenking Canisius College 2012
SelectieUit het archief is een aantal stukken vernietigd, vooral circulaires van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, lesroosters, verzuimstaten- en observatieboekjes en aanmeldingsformulieren van leerlingen, correspondentie met de ouders / verzorgers, kas-, bank- en girostaten en facturen (omvang 11,12).
OrdeningDe hoofdindeling van de inventaris is:
1. Archief
2. Documentatie
De hoofdrubriek ‘Archief’is onderverdeeld in twee subrubrieken:
1. Stukken van algemene aard
2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen.
Binnen de hoofdrubriek ‘Stukken van algemene aard’ is een onderscheid gemaakt tussen de series vergaderstukken, ingekomen en uitgaande stukken, jaarverslagen, prospectussen, statistiek en schoolbladen.
Binnen de hoofdrubriek ‘Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen’ bestaan twee subrubrieken: ‘Organisatie’ en ‘Onderwijs’, die op hun beurt zijn onderverdeeld in subrubrieken.
BronnenArchief van de Scholengemeenschap De Kronenburg 1898-1994;
Gedenkboek ter gelegenheid van de offici�le ingebruikstelling van de uitgebreide en vernieuwde gebouwen op 4 april 1967: Technische school De Kronenburg en School voor Scheepswerktuigkundigen, beheerd door de vereniging Ambachtsonderwijs voor Nijmegen en Omstreken, Nijmegen 1967;
Uitvoerig en beredeneerd verslag van den toestand der gemeente Nijmegen 1851-1866, opgevolgd door Verslag van den toestand der gemeente Nijmegen 1867-1937 (gemeenteverslag);
A. Bosch, In en uit de steigers. Ontstaan en ontwikkeling van het Regionaal Opleidingen Centrum Nijmegen en omstreken, Nijmegen 2000, p. 54-55;
P.L.M. Ehren, Voortgezet onderwijs in Nijmegen tussen 1850-1940, Nijmegen 1977;
B. Stamkot, Waar ons het vak werd geleerd: kroniek van 90 jaar ambachtsschool De Kronenburg Nijmegen, Nijmegen 1991;
W. Tromp (red.), Meer dan het geweest is: 100 jaar met Canisius College, Mater Dei, Canisius Mavo, Pius XII Mavo, Poels-Roncalli, De Kronenburg, Micha�l Mavo en hun voorgangers, Nijmegen 2000.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie