756 Gemeente Heumen (1668) 1807 - 1980


Rubriek: 1.2.2.1 Eigendom en bezit
Serie: 481-484 Registers houdende opgave van inkomsten uit de verpachting van landerijen en jachtrecht, alsmede uit het in erfpacht uitgeven van gronden over de jaren 1914 - 1932, 1914 - 1934, 4 deel
Archief 756 Gemeente Heumen
Inventarisnummer 481
Beschrijving 1914
Periode .
Vorm 1 deel