1203 Notaris B. Nieuwenhuis Nijmegen 1932 - 1935


Rubriek: 1 Archief
Serie: 5-61 Minuutakten, 1932 - 1935, 57 omslag
VerwervingHet archief van notaris B. Nieuwenhuis is afkomstig uit de rijksarchiefbewaarplaats in Arnhem. In 2011 is het gedeelte t/m 1935 overgebracht naar Nijmegen. Alle akten zijn overgekomen, met uitzondering van de testamenten. Deze bevinden zich thans nog bij de rijksarchiefbewaarplaats in Arnhem.
OrdeningOmdat in 2010 bleek dat zowel de wijze van beschrijven als de wijze van verpakken niet meer aan de moderne maatstaven voldeed, is het archief in 2011 omgepakt en is er een nieuwe plaatsingslijst gemaakt.
Bronnen[http://www.wiewaswie.nl www.wiewaswie.nl]
R. de Jong, Tussen ambt en vrij beroep. Het notariaat tussen 1842 en 1999, Amsterdam 2002, p. 155.
Adresboeken uit de periode 1936-1940.
De Gelderlander, 1 juli 1948, p. 3.