510 Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS) 1592 - 1835


Rubriek: 1.8 Statie der Predikheren Nijmegen (stad)
Serie: 1225-1226 Doop- en trouwboeken, 1675 - 1813, 2 deel
Archief 510 Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS)
Inventarisnummer 1226
Periode 1730 - 1813; met verbetervonnissen 1820 - 1834
Bereik en inhoud
De doopinschrijvingen lopen maar tot 1811. Vóór de trouwakten is een aantekening ingeschreven betreffende de in 1803 vastgestelde grenzen tussen de parochies Nijmegen en Beek. Achter de trouwakten is een afschrift opgenomen van een bepaling d.d. 6 oktober 1789 van de bisschop van Roermond, tegen het dopen in de huizen.
Vorm 1 deel