280 Nederlands Hervormde Gemeente Nijmegen Stad en Land 1591 - 1995


Rubriek: 2 Aanvulling op het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente te Nijmegen, 1798-1995
Serie: 78-101 Stukken betreffende het door de Kerkvoogd c.q. het College van Kerkvoogd en Notabelen gevoerde beheer bevattende de jaarlijkse begroting en rekening met de daarbij behorende bijlagen, de correspondentie en (pacht)contracten, 1873 - 1874, 1896 - 1917, 24 omslag
Archief 280 Nederlands Hervormde Gemeente Nijmegen Stad en Land
Inventarisnummer 87
Beschrijving 1903
Periode .
Vorm 1 omslag