747 Gemeente Ubbergen 1811 - 1935


Rubriek: 2.2.2.06.2 Voedselvoorziening. Toezicht op produkten
Serie: 1112-1113 Stukken betreffende de aanleg en exploitatie van een drinkwaterleiding in de gemeenten Ubbergen en Groesbeek door de Stichting "De Waterleiding Berg en Dal" in het kader van een gemeenschappelijke regeling, 1925 - 1935, 2 omslag
Voorwaarden voor raadplegingAan de openbaarheid van enkele archiefbescheiden zijn beperkingen gesteld ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.

Om een archiefstuk in de studiezaal van het archief aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Alleen opeenvolgende inventarisnummers kunnen op één aanvraagbriefje ingevuld worden.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 747 Gemeente Ubbergen 1811 - 1935, inventarisnummer ….

VERKORT:
RAN, verkorte titel archief, inv.nr. ….