509 Registers van de Burgerlijke Stand Nijmegen 1811 - 2016


Rubriek: 1.2 Geboorte
53-756 'Geboorteregisters', akten van geboorteaangifte, in 1811 tevens akten van huwelijk en overlijden, geordend op datum en nummer van de geboorteakten; met tot 1937 jaarlijkse alfabetische naamindexen ('tafels'); met latere vermeldingen van erkenning, wettiging, adoptie, naamswijziging en correctie, 1811 - 2010, 311 deel; 393 omslag
Voorwaarden voor raadplegingDe hoofdregisters en bijbehorende hulpregisters worden openbaar op het moment van formele overbrenging naar het Regionaal Archief Nijmegen (RAN). Voor de geboorteregisters is dit 100 jaar na afsluiting, voor de huwelijks- en echtscheidingsregisters 75 jaar na afsluiting, voor de overlijdensregisters 50 jaar na afsluiting. Voor uittreksels en afschriften van nog niet overgebrachte registers (ook al bevinden zij zich fysiek in het depot van het RAN), dient men zich te wenden tot de Publieksdienst van de gemeente Nijmegen.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.

Om een archiefstuk in de studiezaal van het archief aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Alleen opeenvolgende inventarisnummers kunnen op één aanvraagbriefje ingevuld worden.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 509 Registers van de Burgerlijke Stand Nijmegen 1811 - 2016, inventarisnummer ….

VERKORT:
RAN, verkorte titel archief, inv.nr. ….

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie