1324 Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen (1950) 1958 - 1969 (1973)


Rubriek: 1.2.2.1.3.2 Ontgrondingen
Serie: 2669-2678 Ontgrondingsvergunningen, verleend aan derden (niet steenfabrieken) door Gedeputeerde Staten, gehoord de Dijkstoel; met kaarten, 1953 - 1968, 10 omslag
Archief 1324 Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen
Inventarisnummer 2673
Beschrijving Gemeente Nijmegen, percelen in "De Stadsweide", gemeente Nijmegen sectie A nrs. 17, 163 - 165, 223, 294 en 300; met kaarten
Periode 1955 - 1960
Vorm 1 omslag