960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.2.1 Correctionele rechtspraak
Serie: 18-68 Stukken betreffende verschillende strafgedingen, aanhangig gemaakt bij de rechter van instructie bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen, 1811 - 1814, 51 omslag
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 40
Beschrijving Map 23 / Belediging en mishandeling te Batenburg. Herman Coermans, Cornelia van Dobbelsteen, Pierre Peijnappels, Jacob Ebbers
Periode 1811 nov 30 - 1812 jan 30
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen op microfiiche aanwezig en raadpleegbaar
Vorm 1 omslag