960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.2.3 Voluntaire rechtspraak
Serie: 155-167 Stukken behorende bij echtscheidingsprocessen, gevoerd voor de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen, 1819 - 1837, 13 omslag
Geen informatie beschikbaar.