960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.2.3 Voluntaire rechtspraak
Serie: 155-167 Stukken behorende bij echtscheidingsprocessen, gevoerd voor de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen, 1819 - 1837, 13 omslag
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 165
Beschrijving Echtscheidingspapieren van Fredrik Wilhelm Busch en Charlotte Fischer
Periode 1837
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen op microfiiche aanwezig en raadpleegbaar
Vorm 1 omslag