Rubriek: 1.2.2.1.3.2 Ontgrondingen
Serie: 2679-2695 Ontgrondingsvergunningen, verleend door Gedeputeerde Staten, gehoord de Dijkstoel, aan de N.V. Steenfabriek "De Bouwkamp" of aan derden ten behoeve van deze steenfabriekvoor percelen in de gemeente Ooij; met kaarten, 1957 - 1964, 17 omslag
Archief 1324 Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen
Inventarisnummer 2681
Beschrijving Sectie B nrs. 196 en 234 - 237 en sectie C nrs. 21, 30, 151 - 155, 501, 503, 595, 633, 636 - 639
Periode 1958 - 1959
Vorm 1 omslag