756 Gemeente Heumen (1668) 1807 - 1980


Rubriek: 1.2.2.1 Eigendom en bezit
Serie: 471-480 Registers houdende opgave van inkomsten uit de beweiding en verpachting van gronden, jacht en visserij, alsmede uit de verkoop van hout, turf en plaggen van het Gemeente Broek; met bijlagen, 1849 - 1862, 10 omslag
Voorwaarden voor raadplegingHet gehele archief is openbaar, vanaf het moment dat de archiefbescheiden zijn overgebracht naar het, voor de bewaring van de op grond van Art. 5., eerste lid van de Archiefwet 1962 over te brengen archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, aangewezen gedeelte van de kluis in het souterrain van het gemeentehuis te Malden, en de overbrenging zelf formeel geregeld is. Een uitzondering moet echter gemaakt worden voor de inv. nrs. 152 -156, 161 - 162 en 411, waarvan de materiële toestand deels zeer slecht is; voor raadpleging van deze bescheiden is toestemming van de gemeentesecretaris vereist.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.

Om een archiefstuk in de studiezaal van het archief aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Alleen opeenvolgende inventarisnummers kunnen op één aanvraagbriefje ingevuld worden.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 756 Gemeente Heumen (1668) 1807 - 1980, inventarisnummer ….

VERKORT:
RAN, verkorte titel archief, inv.nr. ….
Fysieke kenmerken en technische vereistenDeels alleen op microfiche aanwezig