907 Familie Van Koolwijk 1712 - 1969 (2000)


Rubriek: 1 Archief

1.2.1 Belangenbehartiger van particulieren en particuliere instellingen, onder meer als rentmeester van de heerlijkheden Doddendaal, Indoornik en Winssen
285-288 'Maanboeken', registers van de rentmeester van 'voor vaste jaren' verpachte boerderijen en landerijen, 1822 - 1881, 4 deel
Archief 907 Familie Van Koolwijk
Inventarisnummer 286
Periode 1839 - 1844
Vorm 1 deel