294 Ambt van Chirurgijns en Barbiers Nijmegen 1611 - 1799


Rubriek: 1 Archief
Serie: 29-30 Stukken betreffende beunhazen, 1748 - 1751, 2 omslag
Archief 294 Ambt van Chirurgijns en Barbiers Nijmegen
Inventarisnummer 30
Beschrijving Papieren, deels gebruikt als bijlagen bij processtukken: kopieën van een gildeordonnantie uit 1644 en een stadsordonnantie uit 1639; extracten uit raadssignaten, 1642, 1654; 'Adstruenda', conceptbetoog over de ongeoorloofde uitoefening van de heelkunst door militairen, ongedateerd. De bijlagen ontbreken
Periode 1748 - 1751
Vorm 1 omslag