960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.2.2 Civiele rechtspraak
Serie: 95-99 Stukken behorende bij verschillende civiele processen, gevoerd voor de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen; met bijlagen, 1811 - 1813, 5 omslag
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 98
Beschrijving Stukken behorende bij een civiel proces inzake geldvordering, ten overstaan van commissarissen van het voormalig burgemeesteren- en schepenengericht te Nijmegen. Willem en Pieter Leendertz ca Derk Adriaan Korthals
Periode 1811
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen op microfiiche aanwezig en raadpleegbaar
Vorm 1 omslag