510 Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS) 1592 - 1835


Rubriek: 1.14 Rooms-Katholieke statie Neerbosch, Hatert, Hees en Weurt
Serie: 1272-1274 Doop- en trouw- en doodboeken, 1699 - 1811, 5 deel
Archief 510 Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS)
Inventarisnummer 1272
Beschrijving doopinschrijvingen 1703-1710, trouwinschrijvingen 1703-1720
Periode 1703 - 1720
Bereik en inhoud
Alleen aanwezig op microfiche in de studiezaal van het RAN. De originelen berusten bij het archief van de Nederlandse Provincie der paters Domicanen.
Van de dopen is ook een getypte lijst aanwezig, alfabetisch geordend op achternaam van de vader.
Vorm 1 deel