960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.2.3 Voluntaire rechtspraak
Serie: 155-167 Stukken behorende bij echtscheidingsprocessen, gevoerd voor de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen, 1819 - 1837, 13 omslag
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 156
Beschrijving Echtscheidingspapieren van Ernst Christiaan Buchner en Henriette Odele Cecila Mathilda van Eden
Periode 1821
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen op microfiiche aanwezig en raadpleegbaar
Vorm 1 omslag