907 Familie Van Koolwijk 1712 - 1969 (2000)


Rubriek: 1 Archief

1.2.1 Belangenbehartiger van particulieren en particuliere instellingen, onder meer als rentmeester van de heerlijkheden Doddendaal, Indoornik en Winssen
55-240 Stukken betreffende het beheer van goederen en de afwikkeling van nalatenschappen van particulieren, alfabetisch geordend op achternaam, 1765 - 1861, 101 stuk; 82 omslag; 1 pak; 2 deel
Archief 907 Familie Van Koolwijk
Inventarisnummer 171
Beschrijving Melssen, Peter, en Maria van Kerkhof, echtelieden
Periode 1799 - 1806; 1851
Vorm 1 omslag