1324 Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen (1950) 1958 - 1969 (1973)


Rubriek: 1.2.2.1.3.2 Ontgrondingen
Serie: 2666-2668 Ontgrondingsvergunningen, verleend door Gedeputeerde Staten, gehoord de Dijkstoel, aan de Steenfabriek v/h "Robert Janssen" N.V. of aan derden ten behoeve van deze steenfabriek voor percelen in de gemeente Ooij; met kaarten, 1954 - 1971, 3 omslag
Archief 1324 Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen
Inventarisnummer 2668
Beschrijving Sectie C nrs. 49, 444, 594 en 595; met kaarten
Periode 1954 - 1971
Vorm 1 omslag