960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.2.4 Huishoudelijke zaken
Serie: 213-221 Duplo van het repertoire van Leopold Frans Willem van Cooth, notaris te Ravenstein, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg in het arrondissement Nijmegen, 1813, 1815 - 1818, 1820 - 1823, 9 deel
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 219
Beschrijving 1821, januari 17 - 1821, december 31
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen op microfiiche aanwezig en raadpleegbaar
Vorm 1 deel